Chirurgien dentiste Batna

COMMUNE DE BATNA 

ABDELAZIZ HOCINE N° 6 RUE HOCINE ABDESSLEM CITE 05 JUILLET
ASSFOURI NADIA AV AISSA FELLAH CITE CHOUHADA
ARAMI HAMID LOTISSEMENT KEMOUNI BATNA
ABDESSLEM HOURIA CITE LAMBARKIA PARC A FOURAGE
AICHI MOURAD  (BEN AMARA) N° 24 RUE DE LA MOSQUE  PARC A FOURAGE
AICHI MOURAD  (BEN BRAHIM) CITE 64 LOGTS TAMACHIT
AMRI ZAKARIA N° 43 RUE « BK » BOUAKAL III BATNA
ARAB NABILA N° 4 CITE DES 94 LOGTS HAMLA
ABID NAIMA CITE DES 1020 LOGTS
AMOURI NACERDINE N° 30 AVENUE RERES ABID BATNA SPECIALISTE
AOURA WALID CITE 180 LOGTS BOUZOURANE BATNA
BELFERRAG MOHAMED CITE 410 LOGTS BATNA
BABAALI  ZOHOR EP MERABAT RUE MOHAMED SALAH BENABES
BENYOUCEF TOUFIK CITEDES 180 LOGTS  BOUZOURANE BATNA
BEZALA OUARIDA N° 05 RUE BENFLIS BATNA
BENBATTOUCHE AZZEDDINE N° 17 ALLEES MENASRIA CITE CHIKHI
BENABES HANIFA NEE BENSALAH N° 26 CITE MOUDJAHIDINES ROUTE DE TAZOULT
BELKADI ZOHRA RUE BENFLIS
BENABBES MENOUBA LOTISSEMENT KEMOUNI BATNA
BERHAIL ZINEB EP SALHI CITE 410 LOGTS BATNA
BECHKA SAHRA EP BENSER N° 02 ROUTE DE BISKRA BATNA
BOUTAHIR BOUCHRA RUE « AL » FRERES DEBABI BOUAKAL
BENABBES SALIMA N° 74 CITE TAMACHIT « B » BATNA
BOUDER TAHAR RUE  DEBABI  BOUAKAL II
BENAOUI BRAHIM N°06 RUE « F »  BOUAKAL III BATNA
BENTRAD LAZHAR N° 36 AV DE L’INDEPENDANCE BATNA
BENBRAHIM SALIHA N°29 RUE DE LA MOSQUE PARC A FOURAGE
BENFIFI NAZIHA NOUVELLE CITE HAMLA  BT « B2 »
BOURKAB TOUFIK N°156 CENTRE COMMERCIALE ETOILE DES AURES
BOUCHKIOUA HENIA N° 01 CITE NASSIM 200 LOGTS
BOUDOUH DJAOUIDA CITE MOUDJAHIDINE BATNA
BOUTABA FAIROUZ NEE HAMOUDA N° 50 RUE BENCHADI BRAHIM CITE CHOUHADA
BACHIR NADJET N° 38 CITE 126 LOGTS BT « 05 »
BOUDJNIBA MOHAMED N°31 RUE LARBI TEBESSI PARC AFOURAGE
BENMASSOUDA MOHAMED N°15 RUE FRERES ABDELI CITE CHIKHI
BENCHAIBA AMINA BOUAKAL 3
BESSOUF ABDELKADER RUE BOUKHRIS CITE KECHIDA
BENADJI ABDELMALEK N° 02 RUE LARBI HAFID BOUAKAL
BENTOUNSI AHMED NADJIB N°107 RUE CHAABANE BOUAKAL 0550136481
BETTA WAHIBA RUE ABDESSEMED A/MADJID
BENSERIR TOUFIK RUE HOCINE ABDESSELEM ROUTE DE BISKRA
BELLOULA ATHMANE CITE 410 LOGTS BT N°01
BENAMARA FAIZA SPECIALISTE AV FRERES BOUABSSA N°23 BATNA
CHIBA HAKIMA LOTISSEMENT BOUSTENE BATNA
CHAIRA ABDELHAKIM LOTISS BOUARIF PARC AFOURAGE
CHAIRA NABILA N° 01 CITE des 60 LOGTS
CHERIET ABDELMOUNAAM N° 30 AVENUE RERES ABID BATNA
CHETTOUH MOHAMED N°02 AV AHMED NOUAOURA BATNA
CHEBBI TARAK ALLEES  COLONEL  LOTFI TAMACHIT
CHIRAMISSAL KARIMA N° 60 AVENUE BOUAKAZ CAMP
DJEDID MEYADA N°24 RUE DU CANAL CITE Z’MALA
DJABBARI BILAL RUE « X » LOTISSEMENT ZEMOURI LOMBARKIA
DAMANE DEBBIH SOUHAILA ROUTE DE HAMLA N° 06 KECHIDA
DJBABRI RAHAL N° 85 LOT EL BOUSTENE BATNA
DJOUIMAA HIBA N°124 RUE « J » KECHIDA
FERDI NABIL N° 30 AVENUE RERES ABID BATNA
FETTOUH MOUNIR AVENUE DE LA REPUBLIQUE
FELLAHI KHELIL N° 141 CITE DES 150 LOGTS
FERHATI ABDELGHANI BAT « E » CITE 150 LOGTS
FERHATI NASER BAT « E » CITE 150 LOGTS
FELLALI CHARAFEDDINE N° 17 ALLEES NEZAR
GUERFI HIND RUE FRERES ZEMOURI PARC A AFFOURAGE
GUERNAOUD NAIMA LA VERDURE BATNA
GUEZLANE LIAMINE N° 190 CITE 800 LOGTS BATNA
GHRIEB HAYET CITE 1200 LOGTS BATNA
GUEDDOUH NACERA BT « 14 » CITE 200 LOGTS EZZOHOR
GUERDOUH RAOUF N°08 RUE FRERES HAMICHE
GUERABSI HAHET N° 22 BT  « D » CITE DES 1200 LOGTS
GUERBAZI ATAF LOT ERRIAD 2 BATNA
HARROUGUE FATIHA IMEUBLE EL-MOUSTAKBEL BATNA
HADDADI NABILA N° 252 CITE EL BOUSTENE
HADDAD SALIHA RUE FRERES DABABI BOUAKAL III
HAMDI EL AMINE N°11 LOT 01 CITE PARC A FOURAGE
KHERCHOUCHE CHADIA 39 AVENUE HAMLA KECHIDA BATNA
KEMCHA NERJESS RUE ABDESSEMED HOCINE
KORCHI MOHAMED LOT BOUARIF PARC A FORAGE BATNA
KADRI BAYA NEE LOUAFI AV FRERES GUELLIL BATNA
KASDI ZHOR N° 327 CITE 352 LOGT SELSABIL
KAAROUCHE RIMA AVENUE FRERES ABDELI CITE ENASER
LOUCIF SAMI N° 173 BT « 18 » CITE 410 LOGTS BATNA
MERABET MOUHOUB 41 AVENUE FRERES BENABBES
MERABET NAZIHA NEE BENSBAA N° 38AVENUE DE L’INDEPENDANCE
MERARDA AHMED N° 02 AVENUE DE L’AURES BATNA
MEKAOUSSI HOURIA N° 120 CITE 150 LOGTS BATNA
MAHDJOUB MERIEME EP AOUDIA CITE 20 AOUT BATNA
MELAKHSOU TORKIA RUE « B » ROUTE DE TAZOULT
MEZIANI KAMEL CITE126 LOGTS ESSAADA
MERGUEMI HOCINE ROUTE DE TAZOULT
MOKHTARI MOHAMED N° 56 CITE 742 BATNA
MOUHOUBI FERHAT AV AHMED BEN CHAABANE BATNA
MEKAOUSSI OUARDA N° 27 RUE FRERES BOUABSSA BATNA
MEKDAD HANENE N°4 RUE ABDESSEMED ABDELMADJID
MEDJADEBA DALILA CITE DES 1020 LOGTS
MADACI BILAL N° 08 AVENUE AHMED NOUAOURA
MAARFI MOHAMED LAMINE N°74 CITE CHOUHADA
MOUHOUBI FERHAT N° RUE BOUAKAZ ABDELMADJID
MESSAMAH EL KHENSA COOPERATIF LES CEDRES
MAZOUZ HAMOUDI N° 36 ALLEE MEZOUDJI CITE CHOUHADA
MENACER TAREK AVENUE MED SALAH BENABES
MEHDI FADELALLAH CITE ZMALA TERRAIN MAAREF BATNA
MENINA ALI BOUAKAL N° 10 AVENUE « AI »
NAIT SAID N°152 CITE 156 LOGTS KECHIDA BATNA
NACERI HOCINE N°6 CITE COMMUNALE KECHIDA BATNA
OULED ABDELLAH BOUALEM CITE 73 LOGTS KECHIDA
OUANNES SALIMA N° 18 RUE HAMLA KECHIDA
OUANNES HADDA N° 4 RUE « B » BOUAKAL III
RABHI FATIMA N° 110 BOUAKAL III BATNA
RHAZKALI TAREK N°01 CITE HECHACHNA
ROUABEH YOUSRI N° 08 AVENUE ALI N’MER
REZOUK CHERIF CITE DES FONCTIONNAIRE BATNA
SAHRAOUI SORAYA EP BOUABDELLAH N°04 AVENUE LARBI TEBESSI BATNA
SAIDANI YASMINA  NEE AMOURI RUE FRERES BOUABSA
SAFAH SALAH N°23  ALLEES SALAH NEZAR BATNA
SAMAI WAFA CITE HAMLA 1
SLIMANI ABDELMALEK N° 23 RUE FRERES BOUABSA
SALHI AMAR N°06 RUE FRERE BOUABDELLAH BATNA
SAADA BACHIR AV AHMED BENSEKHRIA  BOUAKAL 3
SAKHRI HANACHI N°14 RUE FELLAHI CITE CHOUHADA
SAIDANE SOUHILA AV FRERES DEBABI BOUAKAL III
SOUALHIA IMAD N°09 AV FRERES BOUABSSA BATNA
SOUALMIA LAMIA CITE 84 LOGTS BATNA
SAYOUD OMAR CITE ZMALA TERRAIN MAAREF BATNA
SAIDI YAKOUT N° 75 RUE BOUKHRIS KECHIDA
SEDRAT NACEREDDINE LOTIS BENFLIS CITE DES 800 LOGTS
SOLTANI RACHID BT « E » CITE 410 LOGT
SIARI AMIRA RESIDANCE N°02 BLOC 2 BOUZOURANE
TAOUARTA MED LAKHDAR N° 232 CITE EL-BOUSSTENE BATNA
TIAR SAMIRA N° 05 CITE 410 LOGTS BATNA
TEFERGUINNIT FAYCAL N°10 RUE « AY » BOUAKAL III
ZERGUINE AYOUB N°14 RUE FELLAH CITE CHOUHADA
ZIDANI KAMEL AVENUE ABDESSEMED ABDELMADJID
ZAIDI RACHID N° 13 ROUTE DE BISKRA BATNA
ZERGUINE SALAH EDDINE N° 29 RUE FRS BENHARKAT CITE ANASR
ZEGHDOUD YASSINE N° 82 AVENUE BENSAKHRIA
ZAAZAA AZIZ N° 43 RUE KADI AISSA BOUAKAL III
LARBI HAKIM AVENUE SIDI HANI BATNA
LAMOURI NACEREDDINE CITE 800 LOGTS BLOC C1 BATNA
BENALI RADHIA LOT N° 46 BOUAKAL 3 BATNA
MAAZI MERIEM RUE BC N° 10 PARC A FOURAGE BATNA

COMMUNE DE EL-MADHER 

MELLAH MOHAMED N° 3 CITE CHOUHADA EL-MADHER
OULMI YASSINE N°18 RUE HAFSI LOTISSEMENT ZITOUNE
KEBABI KENZA N°75 RUE MOSTAFA BENBOULAID
BITAM ADEL N°75 RUE MOSTAFA BENBOULAID

COMMUNE DE CHEMORA

SAAD SAOUD FAWZI ANCIENNE CITE CHEMORA
MOUDJADJ RABIA CHEMORA CENTRE
CHOUCHANE MANAA CITE DOUAR CHAIR CHEMORA

COMMUNE DE TIMGAD

BOUDJAR AHMED N° 89 RUE DE L’AURES TIMGAD
BENFIFI NAZIHA TIMGHAD

COMMUNE DE OULED FADDEL

ARRIF KHIREDDINE OULED FADDEL

COMMUNE DE AIN-YAGOUT

SAIDI MERIEM CITE 10 LOGEMENTS AIN YAGOUT
GHASSIRI RACHAD AIN YAGOUT

COMMUNE DE TAZOULT

BENALI KHOUDJA AOUAOUCHE TAZOULT
BENDAAS SALIHA EP METATEHA TAZOULT
OUSSAF AHMED N° 5 CITE 200 LOGTS TAZOULT
DARDOUR ABDELBAKI RUE YAHIA LAKHDAR TAZOULT

COMMUNE DE MEROUANA

HAMAD DJABAR N° 15 RUE LARBI BOULAKHRAS MEROUANA
BOUARBI MOHAMED RUE LARBI BOULAKHRAS MEROUANA
FADLI MOURAD N° 130 CITE 150 LOGTS MEROUANA
BELAID OUARDA EP MEHMAHI N°01 NOUVELLE CITEROUTE DE RAS AYOUNE
ZAHZAM ABDELLAH RUE MOSTAPHA BEN BOULAID
HOUCHAL AREZKI CITE 05 JUILLET MEROUANA
BOURAIA NADJET NEE NEZZAR N°10 RUE DE LA REPUBLIQUE
GUETTALA DHABIA NEE FETALA CITE NEZAR KBAILI
DOUHA MOHAMED LAMINE N° 10 RUE DE LA REPUBLIQUE
ADJA SAMIA MEROUANA

COMMUNE DE SERIANA

BENCHADI ABDESSLEM CITE ENNASER SERIANA
MESSOUDI FATAH SERIANA
BENAISSA SAMAH N°14 CITE DU 20 AOUT SERIANA

COMMUNE DE AIN DJASSER

CHETTOUH SADEK AIN DJASSER
HERZALLAH RAFIK N° 11 CITE ABDELDJAHID
MIHOUBI SAMIRA AIN DJASSER

COMMUNE DE ZANA BEIDA

ATTAL FARID ZANA BEIDA

COMMUNE DE OUED EL MA

YEZZA ADEL RUE DJEZAR HAMOU OUED EL MA
ABDOU HICHEM N° 18 RUE BOUREK AISSA

COMMUNE DE KSAR BELEZMA

HAMAD AISSAM KSAR BELEZMA

COMMUNE DE OULED SELLEM

MENZER TARAK OULED SELLEM
SACI BOUBAKAR CITE 98 LOGTS N° 58

COMMUNE DE TALKHEMPT

BENABDELAZIZ AHMED TELKEMPT

COMMUNE DE N’GAOUS

CHIAB BOULEM N°292 CITE 500 LOGTS N’GAOUS
HARROUS GHANIA N’GAOUS
LABACI SADIK DOUAR RHAHLA N’GAOUS
BENMANSOUR TOUFIK N’GAOUS
DJAOULAH RAFIK ROUTE DE  SETIF N’GAOUS
BENDRIHEM MOHAMED N’GAOUS
BAITI ABDELHAMID RUE DE DJENINA N’GAOUS
MERABET FAIROUZ N’GAOUS
BENAYACHE YAMINA CITE HADFANI RAS EL AIN
BRAKTA KHADIJA ELKHARBA NGAOUS

COMMUNE DE RAS EL AYOUNE

BOUAKAZ AYACHE N° 43 CITE DES MANIFESTATIONS
TCHIER MOKDAD CITE EL-MOUDJAHIDINE
OUNIS AZIZA N° 143 CITE 1ER NOVEMBRE
HAMAL FARID CITE 50 LOGTS
ATHAMNA HAMZA CITE 18 LOGTS
BENZAOUI ASMA CITE DES MANIFESTATIONS
GANNA LAID CITE DES MANIFESTATIONS

COMMUNE DE SEFIANE

AZIAZ WIDAD SEFIANE

COMMUNE DE ARRIS

MEDJADBA HASSEN CITE 1052 LOGT ARRIS
MEDJADBA DJAMEL CITE 1052 LOGTS ARRIS
ZEMRA OMAR ROUTE DE BAALI ARRIS
ZEMRA ABDELMALEK RUE  NOUAOURA ARRIS
BOUCHKIOUA ABDELLAH CITE 1052 ARRIS
ZEROUALI ABDELFETTAH RUE NOUAOURA ARRIS
BAAZI REDOUANE RUE AISSAT IDIR CITE KECHIDA

COMMUNE DE ICHMOUL

MEDJADBA KHALED ICHEMOUL
MEDJADBA DJAMEL ICHEMOUL

COMMUNE DE MENAA

MEDOUR ZIDANE RUE GUELLOUH MENAA
BENAOUANA RABIA MENAA

COMMUNE DE  THNIET EL ABED

MEDDOUR ABDELAALI CITE 76 LOGTS
SNOUCI HADJER N° 40 CITE DES 76 LOGTS

COMMUNE DE BOUZINA

AKEL ATIKA BOUZINA

COMMUNE DE OUED TAGA

BERAKNA MESSAOUD OUED TAGA
BENAABES DALILA EP ZEHZAH OUED TAGA
ANIKI AICHA NOUVELLE CITE OUED TAGA

COMMUNE DE T’KOUT

OUCEN SAMAH CITE 50  LOGTS T’KOUT

COMMUNE DE BARIKA

BOUDRAA SIHEM RUE YAHIAOUI MOHAMED BARIKA
KARECHE ABDELATIF CITE BEDAKICHE BARIKA
SAMAI MILOUD BARIKA
CHIBOUTI NADA N°62 CITE 75 LOGTS BARIKA
NACER TAYEB CITE DEKAKCHA BARIKA
BELHADJ CHERIF BARIKA
MADNI DJAMEL N°167 CITE 200 LOGTS BARIKA
HOUICHI KHALISSA RUE ABDELKADER BENNOUI BARIKA
CHAWKAT ABDERZAK N°10 CITE 200 LOGTS BARIKA
TOURECHE ABDELGANI BARIKA
KHELIFI DJOUMAI RUE ZIDI ABDERACHID
SID SALIMA RUE MAADJOUDJ LAMRI BARIKA
SAMAHLI ATIKA CITE BENBAATOUCHE BARIKA
LAGGOUNE ATHMANE N° 11 AVENUE AZIL BARIKA
GUASMI RABAH AVENUE MEDOUR MOUSSA BARIKA
ABDELAAZIZ ADEL AVENUE BERANI ELAID BARIKA
BENGHANEM MOHAMED CITE 5 JUILLET BARIKA
HOUICHI SOUAD CITE 5 JUILLET BARIKA

COMMUNE DE DJAZZAR

FENNI SABER DJAZZAR

COMMUNE DE AIN-TOUTA

FETHALLAH DJAMEL RUE BOUKHENOUFA STAND
GOUAREF FATMA AIN-TOUTA
BENAMARA MOHAMED N°03 CITE MOUDJAHIDINE AIN-TOUTA
HOUAMEL NOUREDDINE AIN-TOUTA
ACHOUR ABDELHALIM N° 02 RUE LOUCHENE TAHAR
BENCHAABANE NAZIHA N° 51 CITE HAMADA
BAATOUCHE ABDELAALI N° 19 RUE BOUGALAA
KARA CHAABANE CITE 250 LOGTS
SEBTI HABIBA N° 11 RUE DE LA GARE
HELALA NABIL RUE BENMHIDI ABDELKADER
BENOUMSAAD NADJIB N° 17 CITE ENNASER
BAATOUCH ZIAD RUE BEKHAKHE AISSA CITE LE CAMPS
GRADI HADJIRA CITE ENASER BT DES ENSEIGNANTS
BEN ALI KHALIDA CITE ENASER BT DES ENSEIGNANTS
LOUCHENE FAWZI RUE BENBAATOUCHE
MEKADEM HANANE RUE BENBAATOUCHE
DJEBARA MOUNIRA CITE ANASR AIN TOUTA
BENMAKHLOUF ABDERRAHMANE CITE CHAFAT AIN TOUTA