Ophtalmologue Souk Ahras

طب العيون  27نهج باجي مختار الطابق األول
بلدية سوق اهراس
مسامح حنان
أمراض العيون تحصيص سليمان عميرات الحصة رقم
01 الطابق األول سوق اهراس
محمودي نبيلة
037.32.40.54  أمراض العيون   09زاوية نهج أحسن بلعبود س/ه عربي رؤوف
31.09.40 طب العيون  30نهج أحسن بلعبودي س/أهراس موساوي صالح
32.62.29 طب العيون نهج أحسن بلعبودي سوق اهراس ساحلي نعيمة