Ophtalmologue Souk Ahras

طب العيون 27نهج باجي مختار الطابق األول
بلدية سوق اهراس
مسامح حنان
أمراض العيونتحصيص سليمان عميرات الحصة رقم
01 الطابق األول سوق اهراس
محمودي نبيلة
037.32.40.54 أمراض العيون  09زاوية نهج أحسن بلعبود س/هعربي رؤوف
31.09.40طب العيون 30نهج أحسن بلعبودي س/أهراسموساوي صالح
32.62.29طب العيوننهج أحسن بلعبودي سوق اهراسساحلي نعيمة